Decubitus categorie III & IV

Stadium 3: Diepe weefsel afbreuk. Subcutaan vet kan zichtbaar zijn, maar bot, pezen of spieren zijn niet blootgesteld. Beslag kan voorkomen maar verbergt de diepte van de wond niet. Tunnelvorming en ondermijning van weefsel kan voorkomen. Stadium 4: Diep weefsel afbreuk met blootliggend bot, pezen en spieren. Wondbeslag kan voorkomen in de wond Tunnelvorming en ondermijning komen vaak voor.