CONVATEC PRIVACYBELEID

Geldig vanaf: 21 mei 2018
Laatste update: 11 mei 2018

CONVATEC BELGIUM PRIVACYBELEID

INLEIDING  

Privacy beleid van CONVATEC BELGIUM 

ConvaTec Laboratoria respecteren uw privacy en verbinden zich ertoe uw persoonsgegevens te beschermen. Huidige privacy beleid informeert u over hoe wij uw persoonlijke gegevens beschermen wanneer u onze website bezoekt, ongeacht waar u zich op dat ogenblik bevindt. U zult ook informatie vinden over andere processen die door ConvaTec worden gebruikt om uw persoonlijke gegevens te verwerken, uw rechten en de bescherming geboden door de toepasselijke regelgeving.

Aarzel niet om de woordenlijst te bekijken die enkele van de in huidige Privacy beleid gebruikte termen verklaart.


1. BELANGRIJKE INFORMATIE EN PRESENTATIE VAN CONVATEC BELGIUM

2. VERZAMELDE GEGEVENS

3. GEGEVENSVERZAMELING
4. COOKIES
5. DOELEINDEN VAN BEHANDELING EN JURIDISCHE GRONDSLAG
6. OPENBAARMAKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS
7. INTERNATIONALE GEGEVENSOVERDRACHTEN
8. GEGEVENSBEVEILIGING
9. BEWAREN VAN GEGEVENS
10. UW RECHTEN
11. WOORDENLIJST
12. CONTACTMET ONS OPNEMEN

 

1. BELANGRIJKE INFORMATIE EN PRESENTATIE VAN CONVATEC BELGIUM

DOEL VAN HET PRIVACY BELEID

Huidig Privacy beleid heeft tot doel om u te informeren over hoe ConvaTec uw persoonlijke gegevens verzamelt en verwerkt wanneer u deze website gebruikt . Dit omvat de gegevens die u eventueel via deze website moet opgeven wanneer u zich abonneert op onze nieuwsbrief of u een service gebruikt. U zult ook informatie vinden over andere methoden die ConvaTec zou kunnen gebruiken om uw persoonlijke gegevens te verwerken, bijvoorbeeld  wanneer u contact opneemt met onze klantendienst.

Om te begrijpen hoe en waarom wij uw persoonlijke gegeven gebruiken, is het belangrijk dat u dit Privacy beleid leest evenals alle andere informatie over een behandeling die we u bij bepaalde gelegenheden zouden kunnen bieden wanneer wij persoonlijke gegevens over u verzamelen of verwerken. Huidig privacy beleid vult deze informatie aan en is niet bedoeld om deze te annuleren.

VERANTWOORDELIJKE VOOR DE VERWERKING

ConvaTec is een internationaal bedrijf dat bestaat uit verschillende juridische entiteiten die in veel landen aanwezig zijn en gezamenlijk aangeduid als ‘ConvaTec Group’. In het kader van dit Privacy treedt ConvaTec Belgium BVBA gelegen te Parc de l’Alliance – Boulevard de France 9 - B-1420 Braine-l’Alleud op als gegevensbeheerder en staat in voor uw persoonlijke gegevens.

De ConvaTec Group heeft een Functionaris voor Gegevensbescherming (DPO, hierna genoemd "de DPO van de Groep") aangesteld, die verantwoordelijk is voor aangelegenheden met betrekking tot dit Privacy beleid en gegevensbescherming. Hieronder vindt u de coördinaten van de DPO en de ICO :

COÖRDINATEN VAN DE GROEP DPO:

Emailadres:       dataprivacy@convatec.com

Postadres:         ConvaTec Group Data Protection Officer
                          Floor 7, Forbury Estate
                          23 Forbury Road
                          Reading, RCG1 3 JH
                          Verenigd Koninkrijk

ICO:

Emailadres:          https://ico.org.uk/concerns/

Telefoonnummer:  +44 1625 545 700 (buiten het Verenigd Koninkrijk),
                             0303 123 1113 (van het Verenigd Koninkrijk)
Postadres:            Wycliffe House, Water Lane, Wilmslow, Cheshire, SK95AF, Verenigd Koninkrijk

U kunt ten allen tijde een klacht indienen bij het ICO, of bij de Belgische gegevensbeschermingsautoriteit op het postadres Persstraat 35 te 1000 Brussel of het volgende emailadres : commission@privacycommission.be. We zouden echter graag de gelegenheid hebben om op uw zorgen te reageren voordat u ze aan de toezichthoudende autoriteit rapporteert en we verzoeken u vriendelijk eerst contact op te nemen met de DPO van de Groep.

 

WIJZIGINGEN IN HET PRIVACYBELEID EN NOTIFICATIE VAN EVENTUELE WIJZIGINGEN

Het is belangrijk dat de persoonsgegevens die we over u bijhouden, correct en up-to-date zijn. Laat het ons weten als u uw persoonlijke gegevens wijzigt tijdens onze relatie.

LINKS NAAR WEBSITES VAN DERDEN

Deze website kan links naar sites, plug-ins en applicaties van derden bevatten. Door het klikken op deze links  en door het mogelijk maken van deze verbindingen, kunt u derden in de gelegenheid stellen gegevens over u te verzamelen of te delen. Wij hebben geen controle over deze sites van derden en zijn daarom niet verantwoordelijk voor hun privacy verklaringen. Wanneer u onze website verlaat, raden wij u aan het privacy beleid van elke website die u bezoekt te lezen.

 

 2. VERZAMELDE GEGEVENS

“Persoonsgegevens“, of “persoonlijke gegevens“, betekent alle informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (direct of indirect, onder meer door middel van een identificatiecode)  waaruit diens identiteit kan worden afgeleid. Daartoe behoren geen gegevens waaruit de identiteit is verwijderd (anonieme gegevens).  Dit sluit anonieme informatie uit (waarvan het identificerende karakter is verwijderd).

ConvaTec Belgium kan verschillende soorten persoonlijke gegevens over u verzamelen, gebruiken, opslaan en overdragen, die we als volgt hebben gegroepeerd:

 • Identificatie gegevens: voornaam, naam, gebruikersnaam of soortgelijke ID, titel, geboortedatum en –plaats, alsmede het geslacht.
 • Contactgegevens: factuuradres, alfleveringadres, emailadres en telefoonnummers.
 • Specifieke gezondheidsgegevens: type stoma, datum van operatie, type gebruikte producten.
 • Technische gegevens: IP-adres, inloggegevens, browsertype en -versie, tijdzone-instelling en locatie, typen en versies van browserplugs-in, platform en besturingssysteem en -platform en andere technologie op de apparaten die u gebruikt om toegang te krijgen tot deze website.
 • Gebruikersprofielgegevens: gebruikersnaam en wachtwoord, aankopen of bestellingen, interesses, voorkeuren, opmerken en antwoorden op onderzoeken.
 • Gebruiksgegevens: informatie over uw gebruik van onze site, producten en diensten.
 • Commerciële en communicatiegegevens: uw voorkeuren met betrekking tot het verzenden van commerciële informatie van ons of van derden en de door u gewenste communicatiemiddelen.

Bij elke gegevensverzameling zullen we volledig transparant zijn en zullen we u informeren over de persoonlijke gegevens die we zullen verwerken en voor welke doeleinden.

WEIGERING OF ONVERMOGEN OM UW PERSOONLIJKE GEGEVENS TE VERSTREKKEN

Wanneer het verzamelen van uw persoonlijke gegevens moet worden uitgeoefend onder contractuele voorwaarden en u nalaat ons deze gegevens  te verstrekken, kan dit als gevolg hebben om ons in de onmogelijkheid te brengen om het contract of de precontractuele die op uw verzoek zijn genomen uit te voeren (bijvoorbeeld, levering van goederen of diensten). In dit geval kunnen we verplicht zijn om de levering van het product of van de betrokken dienst te annuleren. U zalvan tevoren op de hoogte worden gebracht. 

 

3. GEGEVENSVERZAMELING

We gebruiken verschillende methodes om gegevens van en over u te verzamelen, inclusief directe en indirecte interacties. U kunt ons uw Identiteit, contactgegevens, en medische en financiële gegevens, verstrekken door de  formulieren in te vullen of contact met ons op te nemen per post, telefoon, email of andere kanalen. Dit geldt ook voor de persoonlijke gegevens die u naar ons verzendt wanneer u:

 • een productmonster vraagt te kunnen ontvangen ;
 • een product koopt ;
 • een account op onze site maakt aan ;
 • zich op een dienst, een programma of een publicatie abonneert ;
 • ons verzoekt om commerciële informatie over producten, diensten of evenementen te kunnen verkrijgen ;
 • reageert op een onderzoek ;
 • uw opmerkingen deelt.

 

4. COOKIES

Het is mogelijk dat wij bepaalde informatie op uw computer opslaan met behulp van een techniek die door uw browser wordt geaccepteerd, die “cookies“ wordt genoemd. Cookies worden gebruikt voor verschillende doeleinden, waaronder (maar niet beperkt tot) het vergemakkelijken van uw verbinding met onze site (bijvoorbeeld door uw gebruikersnaam te bij het registreren of inloggen), wat van uw gebruiksvoorkeuren te onthouden, ons te helpen meer inzicht te krijgen in hoe mensen onze website gebruiken, en ons helpen onze site te verbeteren.
In sommige gevallen, kunnen we met deze informatie de inhoud van onze website aan te passen of om te voorkomen dat wij u dezelfde informatie vragen elke keer dat u zich aanmeldt op onze site. De cookies die door onze websites worden geplaatst, worden uitsluitend door hen gebruikt. Met de opties in uw internetbrowser kunt u cookies uitschakelen of het gebruik ervan beperken. Dit kan echter voorkomen dat sommige pagina's op deze site correct werken. Klik voor meer informatie over cookies op de link
Cookiebeleid.


WEBBAKENS

De ‘webbaken’ zijn transparante GIF-afbeeldingen, of onzichtbare pixels die op de website van bedrijven worden geplaatst om ondernemingen die zich bezighouden met adverteren of het publiek meten op het Internet te helpen hun advertentiecampagnes en algemene gebruiksprofielen van mensen die hun sites bezoeken te analyseren. Wij gebruiken ‘webbakens‘ op sommige van onze websites. Tenzij anders vermeld in dit Privacy beleid, zullen wij uw persoonlijke gegevens zonder uw toestemming niet verkopen, verhuren of ter beschikking stellen aan derden die geen banden met ons hebben.


LOGBOEKREGISTRATIE VAN WEBSERVERS EN IP-ADRESSEN

Met of zonder cookies, houdt onze website gebruiksgegevens, zoals het bronadres van waaruit een pagina is geopend (dwz het IP-adres, de domeinnaam), de datum en tijd van het verzoek om de pagina te openen, de originele website (in voorkomend geval) en andere parameters van de URL (bijvoorbeeld de zoekcriteria). We gebruiken deze gegevens om het gebruik van de website in het algemeen beter te begrijpen en om te bepalen welke delen van de site het meest aantrekkelijk zijn voor gebruikers (bijvoorbeeld op basis van het aantal bezoeken aan die gedeeltes). Deze informatie wordt bewaard in registers en we gebruiken het voor statistische analysedoeleinden.

 

5. DOELEINDEN VAN BEHANDELING EN JURIDISCHE GRONDSLAG

We zullen uw persoonlijke gegevens uitsluitend behandelen voor de doeleinden die aan u zijn aangegeven op het moment dat zij worden verzameld en wanneer in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving. In de meeste gevallen zullen we uw persoonlijke gegevens gebruiken in de volgende omstandigheden:

 • Om het contract uit te voeren dat we gaan sluiten of dat aangegaan is met u.
 • Voor de doeleinden van onze legitieme belangen, als uw interesses en fundamentele rechten niet prevaleren over deze belangen.
 • Om aan een wettelijke of reguleringsverplichting te voldoen.
 • Wanneer u toestemming hebt verleend om ze te kunnen gebruiken.

Hieronder vindt u een tabel die beschrijft hoe uw persoonlijke gegevens en de manieren waarop we uw persoonsgegevens mogen gebruiken en de rechtsgrondslagen waarop wij hiervoor steunen. Waar relevant  zijn  onze legitieme belangen ook vermeld.

Doel/activiteit

 

Soort gegevens

 

Rechtsgrondslag voor gegevensverwerking (inclusief legitieme belangen)

 

Uw registratie als nieuw cliënt

 

(a) Identiteit

(b) Coördinaten

Uitvoering van een contract waarbij u een partij bent

Uw antwoord op een onderzoek om onze producten en diensten te verbeteren

 

(a) Identiteit

(b) Coördinaten

(c) Gebruikersprofielgegevens

(d) Gebruik van producten/diensten

Toestemming

 

 

Beheer en bescherming van onze activiteiten en van deze website (onder meer : technische probleemoplossing, date-analyses, testen, onderhoud, technische ondersteuning, gegevensverklaring en date hosting)

 

(a) Identiteit

(b) Coördinaten

(c) Technische gegevens

 

Noodzakelijk om onze legitieme belangen te verdedigen (uitvoering van onze activiteiten, levering van administratieve en computerdiensten, beveiliging van het netwerk, fraudepreventie, en in geval van reorganisatie van onze onderneming of herstructurering van de groep)

 

U een monster van een door een medische zorgverlener voorgeschreven medisch hulpmiddel

(a) Identiteit

(b) Coördinaten

(c) Gezondheidsgegevens

 

Toestemming

 

Gegevensanalyses gebruiken om onze website, onze producten/diensten, onze marketingstrategie, onze klanten relaties en klanten ervaringen te verbeteren

 

(a) Technische gegevens

(b) Gebruik

 

Noodzakelijk om onze legitieme belangen te verdedigen (soorten cliënten voor onze producten en diensten definiëren, een update en de relevantie van onze website garanderen, onze activiteiten ontwikkelen en onze marketingstrategie leiden)

 

Om suggesties te doen en u aan te bevelen over diensten die u mogelijk interesseren

 

(a) Identiteit

(b) Coördinaten

(c) Technische gegevens

(d) Gebruik

(e) Gebruikersprofielgegevens

 

 

Toestemming

 

PERSONNELIKE GEGEVENS BETREFFENDE MINDERJARIGEN

Er wordt gesteld dat voor minderjarigen jonger dan 18 jaar de toestemming waarnaar hierboven  verwezen wordt moet worden gegeven of toegestaan door de persoon die de ouderlijke verantwoordelijkheid draagt. Als deze laatste ontdekt dat de persoonlijke gegevens van de betrokken minderjarige zonder zijn toestemming aan ConvaTec Belgium werden toevertrouwd, kan hij aan ConvaTec Belgium vragen om deze gegevens te verwijderen volgens de procedure beschreven in punt 8 hieronder.


MARKETING
  
 

We zorgen ervoor u  verschillende opties  aan te bieden inzake bepaald gebruik van uw persoonlijke gegevens, met name voor marketing – en reclamedoeleinden. Als u ons informatie vraagt of ermee instemt om commerciële documentatie te ontvangen, sturen we u wat, af en toe.

U kunt ons te allen tijde vragen u niet langer commerciële materialen of emails te laten ontvangen door te klikken op deze link contact met ons op te nemen. 

Het verzoek om met het ontvangen van commerciële informatie of e-mails te stoppen zal geen invloed hebben op de persoonlijke gegevens die u ons hebt gegeven in het kader van een product – of dienstaankoop, een regelgevingsvraag over een product, een ervaring met een product/dienst, of andere transacties.  

 

6. OPENBAARMAKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS

Het zou mogelijk zijn dat wij uw persoonlijke gegevens moeten delen met de hieronder vermelde derde partijen voor de doeleinden aangegeven in de tabel van sectie 5.

 • Interne derden zoals gedefinieerd in de woordenlijst.
 • Externe derden zoals gedefinieerd in de woordenlijst.
 • Derden die een deel van onze activiteiten of activa zouden overnemen als we zouden besluiten om ze te verkopen, over te dragen of te fusioneren. We zouden ook kunnen zoeken om andere bedrijven over te nemen of met andere bedrijven te fusioneren. Als onze activiteiten zouden veranderen, zouden de nieuwe eigenaren uw persoonlijke gegevens gebruiken op de zelfde voorwaarden dan deze voorzien in huidige Privacy beleid.

 

7. INTERNATIONALE GEGEVENSOVERDRACHTEN

Afhankelijk van het type gegevens en het doel van de behandeling,het kan zijn dat we uw persoonlijke gegevens aan de ConvaTec Group meeden. Omdat de ConvaTec Group een internationale groep is, kan dit betekenen dat uw gegevens buiten de Europese Economische Ruimte (EER) worden overgedragen. In geval van overdracht van persoonlijke gegevens tussen ondernemingen van de ConvaTec Group zullen we ervoor zorgen dat deze gegevens van hetzelfde beschermingsniveau genieten als in Europa, door de juridische entiteit ConvaTec-ontvanger te verzoeken om de verplichtingen inzake gegevensbescherming na te komen die gelijkwaardig zijn aan die van de AVG (Algemene verordening gegevensbescherming).

Voorts zijn veel van onze externe dienstverleners bijvoorbeeld IT-consultants of distributeurs) zodat de verwerking van uw persoonlijke gegevens door deze entiteiten hun overdracht buiten de EER vereist.

Wanneer we persoonlijke gegevens overdragen aan dergelijke entiteiten buiten de EER, zorgen we ervoor dat ze van een adequaat beschermingsniveau genieten door gebruik te maken van specifieke contracten die door de Europese Commissie zijn goedgekeurd. Zie voor meer informatie dit document van de Europese Commissie: Model contracts for the transfer of personal data to third countries.

Bovendien, wanneer we van providers in de Verenigde Staten gebruik maken, kunnen we slechts gegevens aan hen overdragen als ze aan het Privacy Shield (Gegevensbescherming schild) onderworpen zijn, wat vereist dat ze adequate bescherming bieden voor persoonlijke gegevens die vanuit Europa naar de Verenigde Staten worden overgebracht wat vereist dat zij adequate bescherming bieden voor persoonlijke gegevens die van Europa naar de Verenige Staten worden doorgeven. Zie voor meer informatie dit document van de Europese Commissie : EU-US Privacy Shield.

Aarzel niet om contact met ons op te nemen als u meer informatie wenst over het specifieke mechanismen dat we gebruiken waneer we persoonlijke gegevens buiten de EER overdragen.

 

8. GEGEVENSBEVEILIGING

We hebben passende beveiligingsmaatregelen geïmplementeerd om onbedoeld verlies, ongeoorloofde toegang of gebruik, wijziging of openbaarmaking van uw gegevens te voorkomen. Bovendien beperken we de toegang tot uw persoonlijke gegevens tot die werknemers, agenten, onderaannemers en andere derde partijen die ze in het kader van hun professionele activiteiten moeten kennen. Deze entiteiten zullen uw persoonlijke gegevens uitsluitend volgens onze instructies behandelen en zijn dan ook onderworpen aan een geheimhoudingsplicht .

We hebben procedures geïmplementeerd in geval van verdenking van schending van persoonlijke gegevens en zullen u en de relevante regelgevende instanties op de hoogte stellen van enige overtreding als de toepasselijke regelgeving vereist ons om het te doen.

 

9. BEWAREN VAN GEGEVENS

We zullen uw persoonlijke gegevens slechts zo lang bewaren als nodig is voor het realiseren van de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld, in het bijzonder om elke wettelijke, boekhoudkundige of verslaglegging verplichting na te leven.

We houden rekening met de hoeveelheid, aard en gevoeligheid van de persoonlijke gegevens, het potentiële risico van schade in geval van ongeoorloofd gebruik of openbaarmaking, de doeleinden van de verwerking en de mogelijkheid of anderszins om deze doeleinden op andere manieren te bereiken, evenals de geldende wettelijke verplichtingen.

De mogelijkheid bestaat dat wij in bepaalde omstandigheden uw persoonlijke gegevens anoniem maken (zodat ze niet in verband met u kunnen worden gebracht) voor onderzoeks- of statistische doeleinden. In dit geval kunnen we deze informatie gebruiken zonder tijdslimiet en zonder dat we u hoeven te informeren.

10. UW RECHTEN

 

In bepaalde gevallen geeft de toepasselijke regels inzake de bescherming van persoonsgegevens u rechten over uw gegevens. Klik op de onderstaande links voor meer informatie over deze rechten:

 • Recht op rectificatie van uw persoonsgegevens.
 • Recht op verwijdering van uw persoonsgegevens of “recht om te worden vergeten“
 • Recht op verzet tegen de verwerking van persoonsgegevens
 • Recht op beperking van de behandeling van persoonsgegevens
 • Recht op gegevensoverdraagbaarheid
 • Recht om toestemming in te trekken voor de verwerking van persoonsgegevens

Neem contact met ons op als u deze rechten wilt uitoefenen.

We streven ernaar zo snel mogelijk op alle legitieme verzoeken te reageren en in elk geval binnen een maand na ontvangst van de gedagtekende en ondertekende aanvraag. Indien nodig kan die termijn met twee maanden worden verlengd in het geval van bijzonder complexe of meerdere verzoeken. In dit geval wordt u op de hoogte gebracht van deze verlenging en de redenen van het uitstel binnen een maand na ontvangst van het verzoek.

De mogelijkheid bestaat dat wij u specifieke informatie vragen om uw identiteit te bevestigen en ervoor te zorgen dat u recht heeft op toegang tot uw persoonlijke gegevens (of enig ander recht uit te oefenen). Het gaat om een beveiligingsmaatregel die het toelaat te voorkomen dat uw persoonlijke gegevens bekend worden gemaakt aan personen die niet gemachtigd zijn om deze te ontvangen. We kunnen ook contact met u opnemen om aanvullende informatie over uw verzoek op te vragen om sneller te kunnen reageren.

Als uw aanvraag elektronisch wordt ingediend, wordt de informatie ook waar mogelijk elektronisch aan u verstrekt tenzij u specifiek vraagt dat het anders is.

U hoeft niets te betalen om toegang te krijgen tot uw persoonlijke gegevens (of om uw andere rechten uit te oefenen). Het is echter mogelijk dat wij u redelijke kosten in rekening brengen als uw verzoek duidelijk ongegrond, repetitief of overdreven is. In dergelijke omstandigheden kunnen we ook weigeren om aan uw verzoek gevolg te geven. We zullen u in dit geval informeren over de redenen om niet te handelen. Dan hebt u de mogelijkheid om een klacht bij een toezichthoudende autoriteit in te dienen en/of een gerechtelijk beroep in te stellen. 

 

11. WOORDENLIJST

RECHTSGRONDSLAG  

Legitiem belang: Het belang van ons bedrijf in het uitvoeren en aansturen van bedrijfsactiviteiten om ervoor te zorgen dat we u het/de beste dienst/product en de beste en veiligste ervaring kunnen bieden. We zorgen ervoor  dat eventuele impact op u (positief of negatief) en uw rechten in aanmerking worden genomen vóór uw persoonlijke gegevens te verwerken ten behoeve van onze legitieme belangen. We gebruiken uw persoonlijke gegevens niet tijdens activiteiten wanneer de impact voor u opweegt tegen onze belangen (behalve met uw toestemming, in het geval van een wettelijke verplichting of als de toepasselijke verordening ons toestaat). Voor meer informatie over hoe we, met betrekking tot specifieke activiteiten, onze legitieme belangen afwegen tegen eventuele gevolgen voor u neem contact met ons op.

Contractuitvoering: verwerking van gegevens indien het nodig is om een contract te kunnen uitvoeren waarbij u partij bent, of, op uw aanvraag, om bepaalde precontractuele maatregelen te nemen.

Naleving van een wettelijke of bestuursrechtelijke verplichting: verwerking van uw persoonsgegevens wanneer het nodig is om te voldoen aan een wettelijke of bestuursrechtelijke verplichting waaraan wij zijn onderworpen.


DERDEN
  


INTERNE DERDEN 

Andere bedrijven van de ConvaTec Group gezamenlijk voor de verwerking verantwoordelijk en of verwerkers of onderaannemers (afhankelijk van de aard van de gegevensverwerking) en die bijvoorbeeld IT- of systeembeheerdiensten verlenen en verslagen aan de bestuurorganen presenteren.

 

EXTERNE DERDEN   

 • Dienstverstrekkers die als onderaanemers IT- en systeembeheerdiensten verlenen.
 • Professionele adviseurs die optreden als onderaannemers of gezamenlijk voor de verwerking verantwoordelijken, waaronder juristen, bankiers, auditeurs en verzekeraars die juridische-, bank, boekhoudkundige, consultancy of verzekeringsdiensten verlenen.
 • Belastingautoriteiten, regulateurs en andere bevoegde instanties die als onderaannemers of gezamenlijk voor de verwerking verantwoordelijken en onder bepaalde omstandigheden de verklaring van verwerkingsactiveiten vereisen.


UW RECHTEN  

 

U heeft de volgende rechten:

      Recht op toegang tot uw persoonlijke gegevens (wat gewoonlijk een genoemd ‘verzoek om toegang tot persoonlijke gegevens’ wordt genoemd). Hiermee kunt u een kopie ontvangen van de persoonlijke gegevens die we over u hebben en verifiëren dat we ze behandelen in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving.

      Recht tot verbetering van de persoonlijke gegevens die wij over u hebben. Hiermee kunt u kosteloos onvolledige of onjuiste gegevens laten corrigeren. Het is echter mogelijk dat we de juistheid van de nieuwe gegevens die u ons verstrekt, moeten verifiëren.

      Recht tot verwijdering van uw persoonlijke gegevens. Hiermee kunt u ons vragen persoonlijke gegevens te wissen of verwijderen wanneer de voortzetting van hun behandeling niet gerechtvaardigd is . U kunt ook ons vragen uw persoonlijke gegevens te wissen of verwijderen als u tegen hun behandeling bent (zie hieronder) uw recht op bezwaar tegen verwerking (zie hieronder) en succesvol bent geweest hebt uitgeoefend, als we uw persoonlijke gegevens onrechtmatig hebben verwerkt of als we verplicht zijn deze te wissen bij uitvoering van lokale wetgeving. Houd er echter rekening mee dat we niet altijd zullen zijn om gunstig te reageren op uw verzoek tot verwijdering voor specifieke juridische redenen die u op het moment van uw verzoek zullen worden toegelicht.

    Recht om u te verzetten tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens wanneer hun behandeling door een legitiem belang (voor ons of voor derden) wordt gerechtvaardigd en u, om redenen die verband houden met uw specifieke situatie, niet wilt dat ze om deze redenen worden verwerkt, omdat u vindt dat het uw fundamentele rechten en vrijheden aantast. U kunt ook kosteloos en zonder enige rechtvaardiging bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens voor direct marketing doeleinden. In sommige gevallen kunnen we u laten zien dat er legitieme en dwingende redenen voor de behandeling zijn die over uw rechten en vrijheden zegevieren.

    Recht om de verwerking van uw persoonlijke gegevens te beperken. Hiermee kunt u ons vragen om de verwerking van uw persoonlijke gegevens in de volgende gevallen op te schorten: (a) als u ons vraagt om de nauwkeurigheid van de gegevens te verifiëren; (b) als ons gebruik van de gegevens onrechtmatig is maar u tegen het wissen ervan bent; (c) als we niet langer uw persoonlijke gegevens nodig hebben maar hun instandhouding noodzakelijk is voor de vestiging, uitoefening of verdediging van een recht in rechte; of (d) als u bezwaar hebt gemaakt tegen ons en het gebruik van uw gegevens, maar wij moeten verifiëren of dit gebruik gegrond is op legitieme belangen die voorrang hebben over die van u.

      Recht op overdraagbaarheid van uw persoonlijke gegevens. We zullen uw gegevens verstrekken, of het zal aan u worden meegedeeld door bemiddeling van een door u aangewezen derde, in een gestructureerd, gebruikelijk en machinaal leesbaar formaat. Houd er rekening mee dat dit recht  slechts van toepassing is op informatie die wordt verwerkt met behulp van geautomatiseerde processen die u oorspronkelijk hebt geautoriseerd of die worden gebruikt om een contract met u uit te voeren.

      Recht om uw toestemming ten allen tijde in te trekken wanneer de verwerking van uw persoonlijke gegevens werd ingestemd.  Dit heeft echter geen invloed op de rechtmatigheid van verwerking die worden uitgevoerd voorafgaand aan het intrekken van uw toestemming. Als u uw toestemming intrekt, bestaat de mogelijkheid dat we u niet meer bepaalde producten of diensten kunnen leveren. Als dit het geval is, zullen we u op de hoogte stellen op het moment dat uw toestemming intrekt.

 

12. CONTACTMET ONS OPNEMEN

De ConvaTec Group heeft een Functionaris voor Gegevensbescherming (DPO, hierna genoemd "de DPO van de Groep") aangesteld, wie verantwoordelijk is voor aangelegenheden met betrekking tot dit Privacy beleid en gegevensbescherming en benoemde de Information Commissioner’s Office (ICO) van het Verenigd Koninkrijk als toezichthoudende autoriteit. Hieronder vindt u de coördinaten van de DPO en de ICO :

COÖRDINATEN

Group DPO:

Email address: dataprivacy@convatec.com

Postal address: ConvaTec Group Data Protection Officer

                          Floor 7, 3 Forbury Estate

                          23 Forbury Road

                          Reading, RG1 3JH

                          United Kingdom

ICO:

E-mailadres: https://ico.org.uk/concerns/

Telefoonnummer: +44 1625 545 700

Postadres: Wycliffe House, Water Lane, Wilmslow, Cheshire, SK95AF, United Kingdom

U hebt te allen tijde het recht bij het ICO een klacht in te dienen, of in Belgium de Autoriteit Persoonsgegevens, Contact: rue de la Presse 35, 1000 Bruxelles - commission@privacycommission.be. We zouden echter graag de gelegenheid hebben om op uw zorgen te reageren voordat u ze aan de toezichthoudende autoriteit rapporteert en we verzoeken u vriendelijk eerst contact op te nemen met de DPO van de Groep.

 

 

© 2018 ConvaTec Inc.