Privacybeleid

Datum van inwerkingtreding: 1 augustus 2008
Laatst bijgewerkt: 17 oktober 2014

Doel van deze privacyverklaring

Deze website (hierna aangeduid met “convatec.com”) is eigendom van en wordt beheerd door ConvaTec Inc. namens de ConvaTec Group, bestaande uit ConvaTec Healthcare D S.a.r.l. (en al haar directe en indirecte dochterondernemingen), Unomedical a/s (en al haar directe en indirecte dochterondernemingen), Boston Medical Device Inc. (en al haar directe en indirecte dochterondernemingen) en Amcare Limited (en al haar directe en indirecte dochterondernemingen), hierna aangeduid met “wij”.

Wij respecteren de privacy van bezoekers van deze website en begrijpen dat informatie over u, uw gezondheid en uw gezondheidszorg moet worden beschouwd als gevoelige informatie. Tenzij in de internetprivacyverklaring van deze website anders wordt bepaald, zullen wij uw persoonlijk identificeerbare informatie niet zonder uw toestemming verkopen, verhuren of ter beschikking stellen aan niet-gelieerde derden. Wij hebben deze internetprivacyverklaring opgesteld om u te informeren over onze werkwijzen bij het verzamelen, gebruiken en bekendmaken van informatie die u ons bij uw bezoek aan deze website zou kunnen verstrekken.

Wij raden u aan om deze verklaring goed te lezen voordat u deze website gebruikt of informatie invoert. Door deze website te gebruiken, bevestigt u dat u de voorwaarden van de internetprivacyverklaring begrijpt en ermee instemt.

Vrijwillig door gebruikers verstrekte informatie

U kunt een aanzienlijk deel van deze website bezoeken zonder ons te laten weten wie u bent of ons andere persoonlijk identificeerbare informatie te verstrekken. Wij verzamelen echter wel twee soorten informatie over u: (A) persoonlijk identificeerbare informatie en (B) niet-persoonlijk identificeerbare informatie. Door dergelijke informatie op de website te verstrekken, geeft u aan te begrijpen en ermee in te stemmen dat er geen relatie tot stand wordt gebracht tussen ons en u, en dat wij wat die informatie betreft geen enkele verplichting jegens u hebben, afgezien van hetgeen in deze verklaring is genoemd.

     A. Persoonlijk identificeerbare informatie

“Persoonlijk identificeerbare informatie” is informatie waaruit uw identiteit kan worden afgeleid, zoals uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres of bedrijfsnaam. Wij verzamelen de door u aan ons verstrekte persoonlijk identificeerbare informatie en slaan die op. Hieronder volgen enkele voorbeelden van de manieren waarop wij uw persoonlijk identificeerbare informatie kunnen verzamelen:

 • wij kunnen uw e-mailadres, voor- en achternaam, telefoonnummer, adres, medische achtergrond en factuurinformatie registreren als u zich via de website aanmeldt of een van onze producten koopt;
 • wij kunnen uw voor- en achternaam en e-mailadres of telefoonnummer registreren als u contact met ons opneemt in verband met een vraag;
 • wij kunnen uw voor- en achternaam, geboortedatum en e-mailadres registreren als u meedoet met een wedstrijd of loterij; en
 • wij kunnen uw naam en e-mailadres registreren als wij u vragen om deel te nemen aan een online onderzoek of wanneer u de online nieuwsbrief aanvraagt.

Het bovenstaande overzicht geeft voorbeelden van de persoonlijk identificeerbare informatie die wij kunnen verzamelen. Van tijd tot tijd kunnen wij ook op andere manieren, die hierboven niet zijn beschreven, persoonlijk identificeerbare informatie over u verzamelen. Als u niet wilt dat wij persoonlijk identificeerbare informatie over u verzamelen, dan moet u ons die niet verstrekken. Wij streven ernaar om u te laten weten hoe wij deze informatie zullen gebruiken voordat wij erom vragen. Als u ons laat weten dat u niet wilt dat wij deze informatie gebruiken voor verdere contacten met u, anders dan om aan uw verzoeken te voldoen, dan zullen wij ons daaraan houden. Wij registreren uw online of telefonische aankopen en houden bij voor welke producten u belangstelling heeft.

     B. Niet-persoonlijk identificeerbare informatie

“Niet-persoonlijk identificeerbare informatie” is informatie waaruit uw identiteit niet kan worden afgeleid. Zo kunnen wij onderzoek verrichten naar de demografische gegevens, interesses en het gedrag van onze gebruikers op basis van informatie die afkomstig is van de logfiles van onze server of van onze onderzoeken. Wij doen dat om u beter te begrijpen en beter van dienst te kunnen zijn. De onderzoeksgegevens worden samengevoegd en vervolgens geanalyseerd. U kunt de meeste browsers zo instellen dat u wordt gewaarschuwd als u een cookie krijgt en u kunt ervoor kiezen om cookies te weigeren. Als uw browser zodanig is ingesteld dat cookies en tracking worden geblokkeerd, dan is het mogelijk dat u niet kunt profiteren van bepaalde gepersonaliseerde functies die wel worden aangeboden aan andere gebruikers van onze website.

Wij kunnen ook niet-persoonlijk identificeerbare informatie van u verzamelen om u ervaringen op maat te bieden, om aan uw verzoeken om informatie te voldoen en om onze diensten te verbeteren. Wij kunnen deze niet-persoonlijk identificeerbare informatie aan derden verstrekken. Zo kunnen wij derden informeren over het aantal gebruikers van onze website en over wat zij op onze website doen. Wij kunnen vertrouwde partners ook algemene informatie verstrekken over onze gebruikers en bezoekers.

Wij zullen eventuele door u verstrekte niet persoonlijk identificeerbare informatie, zoals vragen, opmerkingen, ideeën of suggesties, niet vertrouwelijk behandelen. U dient zich ervan bewust te zijn dat het ons vrij staat om zulke informatie geheel naar ons eigen inzicht op elke mogelijke wijze openbaar te maken en voor elk mogelijk doel te gebruiken. Als u niet wilt dat wij niet-persoonlijk identificeerbare informatie over u verzamelen, dan verzoeken wij u om die informatie niet aan ons te verstrekken of onze website niet te bezoeken.

Gebruik en bekendmaking van persoonlijk identificeerbare informatie die u vrijwillig verstrekt

Wij kunnen uw persoonlijk identificeerbare informatie in de volgende omstandigheden delen of bekendmaken:

 • Om diensten te verlenen, zoals informatie of nieuwsbrieven die u aanvraagt, of om een door u gevraagde transactie af te ronden;
 • Het is mogelijk dat wij uw persoonlijk identificeerbare informatie gebruiken om contact met u op te nemen over producten of diensten die naar ons idee interessant voor u kunnen zijn;
 • Daarnaast is het mogelijk dat wij uw persoonlijk identificeerbare informatie gebruiken om u op uw verzoek nieuwsbrieven te sturen;
 • Om contact met u op te nemen in reactie op ingevulde formulieren, zoals het contactformulier;
 • Om u te wijzen op speciale aanbiedingen, geactualiseerde informatie of nieuwe producten van ons, of om reclamemateriaal toe te sturen;
 • Aan niet-gelieerde andere dienstverleners, tussenpersonen of onafhankelijke contractpartijen die ons helpen met het onderhoud van onze website en andere administratieve diensten aan ons verlenen (waaronder, maar niet beperkt tot, orders verwerken en afhandelen, de klantenservice verzorgen, gegevens bijhouden en analyseren, namens ons berichten aan klanten sturen, en inzendingen verzamelen, winnaars kiezen en prijzen uitreiken bij wedstrijden, loterijen en andere acties);
 • Om ervoor te zorgen dat de website aansluit op uw behoeften;
 • Om ons te helpen de inhoud te creëren en publiceren die het meest relevant voor u is;
 • Om u zo nodig te informeren over een wezenlijke wijziging in deze internetprivacyverklaring of de gebruiksvoorwaarden;
 • Om te voldoen aan de wetgeving of in de oprechte overtuiging dat een dergelijke handeling nodig is om te voldoen aan wettelijke vereisten of tegen ons aangespannen juridische procedures, om onze rechten of eigendommen te beschermen en verdedigen, of om in dringende omstandigheden te handelen met het oog op de bescherming van de persoonlijke veiligheid van onze eindgebruikers;
 • Aan derden in het kader van een bedrijfsreorganisatie, waaronder, maar niet beperkt tot, fusies, overnames of de verkoop van (een substantieel deel van) onze activa;
 • Om niet-identificeerbare en globale statistische gebruiks- en volumegegevens over onze bezoekers en klanten bij te houden en te analyseren, en om die informatie aan derden te verstrekken; en
 • Om te reageren op eventuele fysieke of andere bedreigingen aan u of anderen, om eigendommen te beschermen, of om wettelijke rechten te verdedigen of te handhaven.

Tenzij anders aangegeven in deze internetprivacyverklaring of op het moment dat wij om de informatie vragen, zullen wij uw persoonlijke informatie niet op andere manieren gebruiken of delen met of anderszins bekendmaken aan derden. Wel kan uw persoonlijk identificeerbare informatie, zoals beschreven onder het kopje ‘Overdracht van zeggenschap’, worden gedeeld met (potentiële) partijen bij een beoogde transactie, wanneer wij besluiten om ons bedrijf of een onderdeel daarvan geheel of gedeeltelijk te reorganiseren of af te stoten, zonder dat wij daarvoor uw toestemming krijgen of u daarover verder informeren. In dat geval zullen wij een schriftelijke garantie vragen dat de via deze website verstrekte persoonlijk identificeerbare informatie goed wordt beschermd.

Als u ons persoonlijk identificeerbare informatie verstrekt, stemt u ermee in dat wij op verschillende manieren contact met u kunnen opnemen, zoals per post, telefoon, of e-mail, om u informatie te verstrekken die naar onze mening interessant voor u kan zijn. U hebt altijd de keus om marketinginformatie of telefoontjes te weigeren. Instructies om u uit te schrijven vindt u onder het kopje ‘Inzien, bijwerken en corrigeren van persoonlijk identificeerbare informatie’.

Gebruik en bekendmaking van niet-persoonlijk identificeerbare informatie

Niet-persoonlijk identificeerbare informatie kan worden gebruikt zoals hierboven beschreven, of op andere manieren die in de toepasselijke wetgeving zijn toegestaan, met inbegrip van het samenvoegen van niet-persoonlijk identificeerbare en persoonlijk identificeerbare informatie.

Inzien, bijwerken en corrigeren van persoonlijk identificeerbare informatie

U kunt contact met ons opnemen om een groot deel van uw persoonlijk identificeerbare informatie die u ons via de website hebt verstrekt (anders dan de beperkte informatie zoals hieronder beschreven onder het kopje ‘Wet- en regelgeving’) bij te werken of corrigeren, of om u af te melden voor onze mailings en andere diensten die u hebt aangevraagd. Daarvoor kunt u ons bellen op telefoonnummer +1 800 345 8011.

Beveiliging

Wij nemen redelijke voorzorgsmaatregelen voor de bescherming van persoonlijk identificeerbare informatie die wij via deze website verzamelen en overeenkomstig deze internetprivacyverklaring gebruiken. Wij hebben bepaalde fysieke, elektronische, contractuele en beheersmatige beveiligingsmaatregelen genomen om de veiligheid en privacy van uw persoonlijke informatie te beschermen.

Wanneer u uw persoonlijke informatie op onze websites invoert, gebruiken wij SSL-technologie (Secure Sockets Layer) om uw informatie te beschermen op het moment dat die naar ons wordt verzonden. Om na te gaan of u op onze beveiligde server bent als u persoonlijke financiële informatie gaat invoeren, kijkt u linksonder op uw browserscherm. Als u daar een niet-gebroken sleutel of gesloten slotje ziet (afhankelijk van uw browser), dan is SSL actief. Voor een extra controle kunt u kijken naar de URL of het adres van de pagina. Als u zich op een beveiligde server bevindt, begint het adres met ‘https’ in plaats van ‘http’.

Naast technische beveiligingsmaatregelen gebruiken wij ook fysieke controlemaatregelen en procedures om uw persoonlijk identificeerbare informatie te beschermen. Wij kunnen echter niet garanderen dat deze informatie volledig wordt beschermd tegen personen die zouden kunnen proberen onze veiligheidsmaatregelen te omzeilen of verzendingen via internet te onderscheppen.

Hoe wij cookies en vergelijkbare technologieën gebruiken

     A. Gebruik van cookies

Het is mogelijk dat wij informatie op uw computer opslaan met behulp van een door uw browser ondersteunde ‘cookies’-techniek. Cookies worden gebruikt voor verschillende doeleinden, zoals: u helpen met inloggen (bijvoorbeeld uw gebruikersnaam onthouden als u inlogt of zich aanmeldt); onthouden van sommige van uw aangepaste gebruikersvoorkeuren; ons helpen meer inzicht te krijgen in hoe bezoekers onze website gebruiken; en ons helpen om onze website te verbeteren. Soms kan deze informatie ons helpen om de inhoud van de website op uw interesses af te stemmen of te voorkomen dat wij u bij een vervolgbezoek aan onze website om dezelfde informatie vragen. De cookies die door onze websites worden geplaatst, worden ook alleen door onze websites gebruikt. Als u het gebruik van cookies wilt weigeren of beperken, kunt u dat instellen bij de opties van uw internetbrowser. Het is echter mogelijk dat bepaalde pagina’s op deze website dan niet meer goed werken.

     B. Webbakens

Een ‘webbaken’ is een GIF-afbeelding (Graphics Interchange Format) of pixeltag die organisaties op hun websites plaatsen om ondernemingen die zich bezighouden met reclame of publieksmetingen op internet te helpen bij de analyse van hun reclamecampagnes en algemene gebruikspatronen van bezoekers van hun websites. Wij gebruiken webbakens op sommige websites. Tenzij in deze internetprivacyverklaring anders is beschreven, zullen wij uw persoonlijk identificeerbare informatie niet zonder uw toestemming verkopen, verhuren of ter beschikking stellen aan niet-gelieerde derden.

     C. Logbestanden en IP-adressen van de webserver

Onze website houdt, al dan niet met behulp van cookies, gebruikersgegevens bij, zoals het bronadres waar een paginaverzoek vandaan komt (bijvoorbeeld uw IP-adres of domeinnaam), de datum en tijd van het paginaverzoek, de eventuele verwijzende website en andere URL-parameters (bijvoorbeeld zoekcriteria). Deze gegevens gebruiken wij om meer inzicht te krijgen in het algemene gebruik van de website en om vast te stellen welke gedeeltes van onze website het liefst worden bekeken door bezoekers (bijvoorbeeld op basis van het aantal bezoeken aan die gedeeltes). Deze informatie wordt opgeslagen in logbestanden en door ons gebruikt voor statistische rapportage.

Omgang met ‘do not track’-signalen

Sommige internetbrowsers bieden hun gebruikers sinds kort zogenoemde ‘do not track’-functies aan. Daarmee sturen de gebruikers automatisch privacyvoorkeuren naar bezochte websites. Dit gebeurt nog maar sinds kort en er is nog geen overeenstemming over welke stappen een website moet nemen als er een ‘do not track’-signaal van de browser van een bezoeker binnenkomt, of welke beperkingen dan zouden moeten gelden ten aanzien van het verzamelen of gebruiken van informatie. Hoe dan ook nemen onze site(s) en dienst(en) wel degelijk stappen om door browsers verstuurde ‘do not track’-signalen te respecteren. Wij blijven de ontwikkelingen op dit gebied volgen en zullen de kwestie in de toekomst misschien opnieuw in overweging nemen. U kunt ook gebruikmaken van andere beschikbare opties. Zo kunt u het plaatsen van cookies op uw apparaat beperken met de instellingen voor cookiebeheer van uw browser, of gebruikmaken van de andere opties die in dit privacybeleid zijn beschreven en die van toepassing zijn op de site of dienst die u gebruikt.

Overdracht van zeggenschap

Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarin wij besluiten om ons bedrijf of een onderdeel daarvan geheel of gedeeltelijk te reorganiseren of af te stoten, met inbegrip van onze informatiedatabases en websites, door middel van verkoop, afsplitsing, fusie, overname of een andere wijze van overdracht. In dat geval kan persoonlijk identificeerbare informatie door of namens ons worden gedeeld met, of worden verkocht, overgedragen, verhuurd, in licentie gegeven of anderszins verstrekt of ter beschikking gesteld aan bestaande of potentiële partijen die betrokken zijn bij de beoogde transactie (zonder uw toestemming of verdere kennisgeving aan u). In dat geval zullen wij een schriftelijke garantie vragen dat de via deze website verstrekte persoonlijk identificeerbare informatie goed wordt beschermd.

Wet- en regelgeving

Als u contact met ons opneemt over uw ervaring met het gebruik van onze producten, kunnen wij de door u verstrekte informatie gebruiken in rapporten die worden ingediend bij de Amerikaanse Food & Drug Administration of andere regelgevende instanties, of gebruiken op een andere wijze die door de wet of ingevolge een overheidsonderzoek van ons wordt verlangd. Ook is het mogelijk dat wij de informatie gebruiken om contact op te nemen met uw zorgverlener over een onverwacht effect van het gebruik van een of meer van onze producten. U begrijpt dat het mogelijk is dat wij met het oog op de wet niet tegemoet kunnen komen aan uw eventuele verzoek tot wijziging of verwijdering van persoonlijk identificeerbare informatie die door een zorgverlener of consument aan ons verstrekt is met betrekking tot een bijwerking of reactie waarbij medicijnen, medische producten of medische apparatuur betrokken zijn.

Wetshandhaving

In uitzonderlijke situaties kan het gebeuren dat wij via een rechterlijk bevel of andere juridische of regelgevingsprocedure, of anderszins op grond van de wet worden gedwongen om persoonlijk identificeerbare informatie bekend te maken aan wetshandhavingsinstanties, rechtbanken of toezichthoudende instanties. Wij zullen aan dergelijke verzoeken meewerken, overeenkomstig de procedures in de wet- of regelgeving, waarbij we passende maatregelen zullen nemen om te zorgen dat de verzoekers op de hoogte zijn van de gevoelige aard van eventuele persoonlijk identificeerbare gezondheidsinformatie die zij ontvangen.

Privacybeleid van gelinkte websites

Voor het gemak van onze bezoekers hebben wij op onze website links opgenomen naar andere websites, die nuttige informatie kunnen bevatten. Deze internetprivacyverklaring is niet van toepassing op uw gebruik van die andere websites. Voordat u een dergelijke gelinkte website gebruikt, kunt u de desbetreffende internetprivacyverklaring doorlezen om na te gaan hoe deze website persoonlijk identificeerbare informatie gebruikt en beschermt.

Veranderingen in onze privacyverklaring

Wij kunnen deze internetprivacyverklaring altijd wijzigen door deze hier geplaatste tekst te actualiseren. Aangezien u door dergelijke wijzigingen bent gebonden, dient u deze pagina regelmatig te bezoeken om de meest actuele privacyverklaring te raadplegen.

Online privacy voor kinderen

Onze website is niet bedoeld voor kinderen jonger dan 13 jaar. Kinderen jonger dan 13 jaar mogen geen persoonlijke informatie aan of op de website verstrekken. Wij zullen niet bewust persoonlijke informatie van kinderen onder de 13 verzamelen. Als je nog geen 13 bent, mag je deze website niet gebruiken, geen informatie verstrekken op deze website of via de functies op deze website of je op de website registreren, geen aankopen verrichten via deze website, geen interactieve functies van deze website gebruiken of publiekelijk toegankelijke opmerkingen erop plaatsen, en geen informatie over jezelf aan ons verstrekken, zoals je naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres of een schermnaam of gebruikersnaam. Zodra wij ontdekken dat wij persoonlijke informatie hebben verzameld of ontvangen van een kind onder de 13, zonder dat wij kunnen nagaan dat de ouders hiervoor toestemming hebben gegeven, dan zullen wij die informatie verwijderen. Als u van mening bent dat wij informatie zouden kunnen hebben van of over een kind onder de 13, verzoeken wij u ons te bellen op +1 800 345 8011.

Uw privacyrechten in Californië

Artikel 1798.83 van het Burgerlijk Wetboek van de staat Californië geeft bezoekers die ingezetenen zijn van Californië het recht om bepaalde informatie op te vragen over het bekendmaken van persoonlijk identificeerbare informatie aan derden ten behoeve van rechtstreekse marketing. U kunt een dergelijk verzoek bij ons indienen via cic@convatec.com.

Vragen

Als u vragen hebt over de internetprivacyverklaring op deze website of andere privacy-aspecten van onze website, dan kunt u ons bellen op +1 800 345 8011.